نوشته‌ها

نهال گستر رویان

شرکت نهال گستر رویان

نام مدیر عامل: مهندس امین یداللهی

شماره های تلفن ثابت: 32893289-028 – 88222005-021

شماره تلفن همراه: 09399994641

آدرس وبسایت: www.nahalgostaran.com

کشت بافت خانه سبز

شرکت کشت بافت خانه سبز

نام مدیرعامل: فاطمه قهرمانی پیرسلامی

شماره تلفن ثابت: 07136379318

شماره های همراه: 09178093135-09179324796

آدرس وبسایت: www.golshishe.ir

بافت رویش سبز رازی

شرکت بافت رویش سبز رازی

نام مدیر عامل: دکتر کیان جوادی کوشش

تلفن ثابت: 02634450019

تلفن همراه: 09354243813

آدرس وبسایت: http://www.kousheshkesht.com

انبوه کشت اصفهان

شرکت انبوه کشت اصفهان

نام مدیرعامل: محمد بهبهانی

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۵۵۳۹۹۰

وبسایت: http://www.anbouhkesht.com

اروم زیست تاک

شرکت اروم زیست تاک

نام مدیر عامل: رضا زینالی مخوری

شماره تلفن ثابت: ۰۴۴۳۲۷۲۳۸۸۸

شماره همراه: ۰۹۱۴۱۳۹۳۴۵۰

وبسایت: www.uzt.co.ir