نوشته‌ها

اروم زیست تاک

شرکت اروم زیست تاک

نام مدیر عامل: رضا زینالی مخوری

شماره تلفن ثابت: ۰۴۴۳۲۷۲۳۸۸۸

شماره همراه: ۰۹۱۴۱۳۹۳۴۵۰

وبسایت: www.uzt.co.ir

شرکت دانش بنیان پردیس

بهروز کمالی دانش بنیان پردیس

بهروز کمالی دانش بنیان پردیس

نام مدیر عامل: مهندس بهروز کمالی

شماره تلفن ثابت: 02833697244

شماره همراه: 09122814232