نوشته‌ها

کشت و صنعت جوین

شرکت کشت و صنعت جوین

مدیر عامل : سید محمد حسینی

شماره تماس : 05145293201

آدرس وبسایت : www.jovainco.com

کشت و صنعت رعنا

شرکت کشت و صنعت رعنا

نام مدیر عامل : مهندس حسن ورشوچی

شماره های تماس: 5-22909134-021  –  9-22916608-021

وبسایت: www.rana.ir

نهال گستر رویان

شرکت نهال گستر رویان

نام مدیر عامل: مهندس امین یداللهی

شماره های تلفن ثابت: 32893289-028 – 88222005-021

شماره تلفن همراه: 09399994641

آدرس وبسایت: www.nahalgostaran.com

کشت بافت زرینه روز

شرکت کشت بافت زرینه روز

نام مدیرعامل: دکتر فرح فراهانی

شماره های تماس: 09122778171-09361778171

آدرس ایمیل: farahfarahani2000@yahoo.com

 

کشت بافت خانه سبز

شرکت کشت بافت خانه سبز

نام مدیرعامل: فاطمه قهرمانی پیرسلامی

شماره تلفن ثابت: 07136379318

شماره های همراه: 09178093135-09179324796

آدرس وبسایت: www.golshishe.ir

انبوه کشت اصفهان

شرکت انبوه کشت اصفهان

نام مدیرعامل: محمد بهبهانی

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۵۵۳۹۹۰

وبسایت: http://www.anbouhkesht.com

اروم زیست تاک

شرکت اروم زیست تاک

نام مدیر عامل: رضا زینالی مخوری

شماره تلفن ثابت: ۰۴۴۳۲۷۲۳۸۸۸

شماره همراه: ۰۹۱۴۱۳۹۳۴۵۰

وبسایت: www.uzt.co.ir