نوشته‌ها

نهال گستر رویان

شرکت نهال گستر رویان

نام مدیر عامل: مهندس امین یداللهی

شماره های تلفن ثابت: 32893289-028 – 88222005-021

شماره تلفن همراه: 09399994641

آدرس وبسایت: www.nahalgostaran.com

شرکت دانش بنیان پردیس

بهروز کمالی دانش بنیان پردیس

بهروز کمالی دانش بنیان پردیس

نام مدیر عامل: مهندس بهروز کمالی

شماره تلفن ثابت: 02833697244

شماره همراه: 09122814232