زیست فناوری فراکشت نوید

مهمترین تولیدات

  • گیاه دارویی استویا
  • گیاه دارویی آویشن شیرازی
  • ونوس گوشت خوار
  • گیاهان آبزی
    (10رقم)
  • گل بنفشه آفریقایی
  • گیاه زامیفولیا