انجمن صنفی کشت و بافت گیاهی ایران
عملکرد، اصالت و سلامت
انجمن صنفی کشت و بافت گیاهی ایران
عملکرد، اصالت و سلامت
انجمن صنفی کشت و بافت گیاهی ایران
عملکرد، اصالت و سلامت
Previous
Next

معرفی

همگام با افزایش تعداد شرکتهای کشت بافتی در ایران و نیاز روزافزون به تدوین استراتژی، تنظیم قوانین ، هماهنگی با سازمانهای ذی ربط، آموزش نیروی انسانی،دستیابی به اهداف تجاری و … انجمن کشت بافت گیاهی ایران با هدف پاسخگویی به این نیازها فعالیت خود را آغاز نمود

خدمات

  • مشاوره جهت شناسنامه دار شدن واحدها
  • تامین نیازهای صنفی
  • همکاری در تدوین استانداردهای کشت و بافت
  • ارائه مشاوره در زمینه بازاریابی محصولات

عضویت

کلیه مدیران مجموعه های کشت بافتی کشور در صورت ارائه درخواست و تکمیل مدارک در انجمن کشت بافت گیاهی، عضو پیوسته محسوب می گردند و مزایای انجمن ( نامه صدور مجوز، ارجاع کار، قوانین مربوط به فعالیت تجاری و … ) برخوردار می باشند.

محصولات

ما