انواع عضویت

در انجمن

پیوسته

کلیه مدیران مجموعه های کشت بافتی کشور (تولیدی-تحقیق و توسعه) در صورت ارائه درخواست و تکمیل مدارک در انجمن کشت بافت گیاهی، عضو پیوسته  محسوب می گردند و علاوه بر حق رای از تمامی اخبار هیئت مدیره و مزایای انجمن ( نامه صدور مجوز، ارجاع کار، قوانین مربوط به فعالیت تجاری و ... ) برخوردار می باشند.

وابسته

کلیه افراد شاغل، اساتید، محققان، دانشجویان و مدیران مرتبط فعال در حوزه کشت بافت و همچنین علاقه مندان به دانش فنی کشت بافت گیاهی می توانند عضویت وابسته انجمن را با تکمیل فرم و پرداخت حق عضويت دارا باشند و از اطلاعات کانال علمی انجمن بهره مند شوند.

افتخاری

کلیه محققان کشت بافتی فعال در داخل و خارج از کشور به شرط تصویب هیئت مدیره می توانند از عضویت افتخاری وابسته برخوردار گردند.

جهت ثبت درخواست عضویت در انجمن، فرم عضویت را دانلود و پس از تکمیل آن، به آدرس ایمیل انجمن ( plantci95@gmail.com ) ارسال نمایید.