مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار (شرکت کشت بافت گیاهان دارویی آسیا)

توضیحات شرکت

جان کلام شرکت ما در برابر مخاطبانمان همانا این بیت حافظ است و بس
گر دست رسد در خم زلفین تو بازم
چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم

مهمترین تولیدات

  • گل محمدی و گیاهان دارویی
  • رز و گیاهان زینتی
  • پایه میوه های دانه دار و هسته دار