لابراتوار کشت بافت گیاهی حسامی HPTCL

مهمترین تولیدات

  • نهال گردو
  • نهال موز