کشت و صنعت جوین

مهمترین تولیدات

  • انواع پایه های درختان میوه هسته دار، دانه دار، دانه ریز، رزبری
  • گیاهان زینتی
  • گیاهان دارویی